Coaching op haptonomische basis

Als personeelsconsulent heb ik ruime ervaring opgedaan bij diverse bedrijven, zowel op nationaal als internationaal niveau. Burn-out/overspannenheid, werkgerelateerde problemen of psychische problemen, communicatie en onzekerheid zijn themas die hierbij vaak aan bod komen. Zowel werknemer als werkgever zijn gebaat bij een spoedig herstel.Mijn wijze van coaching is daarbij een actieve, daadkrachtige en persoonlijke manier om dit herstel te bewerkstelligen.

  • We werken samen toe naar een vooraf omschreven doel.
  • Het levert resultaat op voor u als werknemer en voor u als werkgever.
  • Communicatie verbetert, effectiviteit en gevoel van eigenwaarde nemen toe.
  • U leert om te gaan met weerstanden en vastgeroeste gedragspatronen te doorbreken.

Coaching is erop gericht uw potentieel als werknemer optimaal te ontdekken en te benuttten.

Om meer inzicht te hebben in wat ik voor u als werknemer of werkgever kan betekenen, verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen. Mijn telefoon nummer is 06 -15520071

Lees meer over: